ZAŚWIADCZENIA  O  PRAWIE  DO  GŁOSOWANIA

 

Wyborca, który w dniu głosowania będzie przebywał poza miejscem zamieszkania może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania – tak w kraju jak i za granicą.