Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Bogatynia 

 Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi