Uchwała Nr LII/917/2012 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2013-2023

Uchwały do Uchwały Nr LII/917/2012 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Pognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2013-2023:

1. Uchwała Nr LIV/929/13 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 24 stycznia 2013 roku
2. Uchwała Nr  LV/937/13 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 luty 2013 roku
3. Uchwała Nr LVI/941/13 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06 marca 2013 roku
4. Uchwała Nr LVIII/946/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 marca 2013 roku
5. Uchwała Nr LXIII/979/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 10 maja 2013 roku