ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam,że w dniu 9 marca 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania,stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Opracowanie projektu planu kontroli komisji na 2015 r.

4.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Morawski